Auto Krediti

Banka Fiksna (RSD) Promenljiva (RSD) Fiksna (EUR) Promenljiva (EUR)
AIK Banka 12.80% 7.83% Detalji
Banca Intesa 9.44% 5.11% Detalji
Banka Poštanska Štedionica 10.83% 6.59% 5.02% Detalji
Crédit Agricole 13.85% 12.77% 4.72% Detalji
Direktna Banka 18.15% Detalji
Expobank 16.35% 14.11% Detalji
Eurobank 12.99% 9.52% Detalji
Halkbank 14.52% 5.29% Detalji
Jubmes Banka 11.07% 6.96% Detalji
Komercijalna Banka 11.32% 6.68% Detalji
NLB Banka 10.18% 13.23% Detalji
ProCredit Banka 10.25% Detalji
Raiffeisen Banka 10.43 Detalji
Sberbank 18.82% 13.68% Detalji
Societe Generale 9.76% 7.48% Detalji
UniCredit banka 9.66% 11.57% Detalji
Efektivne kamatne stope (EKS) uz učesće

.

.

Kalkulator

0%
Referentna kamatna stopa (RSD)
0
Broj ukupno registrovanih putničkih automobila (2017)
0
Registrovanih putničkih automobila sa tekućom godinom proizvodnje (2017)

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope.

BELIBOR je referentna kamatna stopa po kojoj vodeće srpske banke pozajmljuju novac – dinare jedna drugoj. Visina BELIBOR-a utiče na obračun kamate na kredite u dinarima. Ta referentna kamatna stopa se obračunava za određene vremenske periode do jedne godine.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj evropske banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obračunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani evrima.

Kredit sa fiksnom kamatnom stopom je kredit koji se otplaćuje po kamatnoj stopi koja je određena u momentu potpisivanja ugovora i koja ostaje ista u toku celog perioda otplate kredita, zbog čega se iznosi rata tokom otplate ne menjaju. Kod ovih kredita zajmoprimac uvek unapred zna ukupan iznos kamate koju plaća po kreditu.

Da bi vaše vozilo moglo da bude učesnik u saobraćaju, morate da kupite polisu osiguranja od autoodgovornosti, jer je ona uslov za registraciju vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova.Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Za razliku od kredita, kada kupovinom automobila postajete i vlasnik automobila, kod finansijskog lizinga vlasnik možete postati tek kada završite otplatu po obavezama iz ugovora. Naime, treba da znate da po isteku perioda otplate lizinga imate pravo da automobil koji ste plaćali otkupite ili da pribavite potpuno nov automobil.

Navedeni pregledi su isključivo informativnog karaktera i na reprezentativnom primeru fizičkih lica koja imaju otvorene račune kod banke, s redovnim mesečnim prilivom od zarade. Za precizne kamatne stope, kao i ostale uslove u vezi s korišćenjem izabranih proizvoda  neophodno je kontaktirati banku. Izvor:Narodna Banka Srbije