Pregled Gotovinskih Kredita

Fiksna kamatna stopa (EKS)
Banka 1 god. 3 god. 5 god.
Addiko Bank 23.14% 16.20% 14.23% Detalji
AIK Banka 10.08% Detalji
API Bank 12.15% Detalji
Banca Intesa 13.20% 13.74% 13.53% Detalji
Banka Poštanska Štedionica 13.85% 10.80% 15.77% Detalji
Crédit Agricole 13.58% 10.72% 12.41% Detalji
Expobank 15.24% 14.59% 14.54% Detalji
Eurobank 14.77% 18.67% 18.37% Detalji
Halkbank 11.17% 8.62% 10.19% Detalji
Jubmes Banka 9.87% 9.56% 13.21% Detalji
Komercijalna Banka 12.00% 12.05% Detalji
mts Banka 9.20% 8.03% 7.99% Detalji
NLB Banka 8.73% 11.64% 11.17% Detalji
Opportunity Banka 45.36% 23.41% 22.00% Detalji
OTP Banka Srbija 13.90% Detalji
Raiffeisen Banka 21.53% 12.81% 17.23% Detalji
Sberbank 31.75% 17.27% Detalji
Societe Generale 14.17% 15.27% 14.35% Detalji
Srpska Banka 10.92% 11.79% Detalji
Telenor Banka 10.75% 10.75% Detalji
UniCredit Bank 12.18% 10.92% 12.64% Detalji
Vojvođanska Banka 16.82% 14.21% 13.14% Detalji
Promenljiva kamatna stopa (EKS)
Banka 1 god. 3 god. 5 god.
AIK Banka 11.78% 11.87% Detalji
API Bank 11.65% 11.04% Detalji
Banka Poštanska Štedionica 10.11% 9.80% Detalji
Crédit Agricole 13.58% 10.72% 12.41% Detalji
Direktna Banka 14.15% 9.31% 10.67% Detalji
Expobank 9.76% 9.71% Detalji
Erste Bank 14.27% 10.99% 10.38% Detalji
Eurobank 13.66% 13.03% 12.81% Detalji
Komercijalna Banka 11.34% Detalji
OTP Banka Srbija 20.62% 15.19% 14.21% Detalji
Raiffeisen Banka 18.30% 15.09% 14.07% Detalji
Sberbank 29.40% 15.18% 14.79% Detalji
Societe Generale 13.73% 12.82% Detalji
Srpska Banka 11.15% Detalji
UniCredit Bank 11.05% 9.83% 11.54% Detalji
Vojvođanska Banka 23.25% 12.93% 11.86% Detalji

Kalkulator

0%
Referentna kamatna stopa (RSD)
0%
Inflacija u Srbiji (Nov 2020)
0%
Inflacija u Evrozoni (Dec 2020)

Kamata je cena, izražena u procentima, koja se plaća za korišćenje pozajmljenih sredstava – u slučaju štednje, to je cena koju vama banka plaća zato što koristi sredstva koja ste joj poverili.

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope.

Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita.

BLIBOR je referentna kamatna stopa po kojoj vodeće srpske banke pozajmljuju novac – dinare jedna drugoj. Visina BELIBOR-a utiče na obračun kamate na kredite u dinarima. Ta referentna kamatna stopa se obračunava za određene vremenske periode do jedne godine.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj evropske banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obračunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani evrima.

Fiksna kamatna stopa je određena prilikom potpisivanja ugovora, ne može da se menja tokom otplate kredita, odnosno ostaje ista od početka do kraja otplate. Kredit sa fiksnom kamatnom stopom predstavlja najmanji rizik za korisnika, jer ce iznos svake rate kredita  do kraja otplate biti identičan.

Navedeni pregledi su isključivo informativnog karaktera i na reprezentativnom primeru fizičkih lica koja imaju otvorene račune kod banke, s redovnim mesečnim prilivom od zarade. Za precizne kamatne stope, kao i ostale uslove u vezi s korišćenjem izabranih proizvoda  neophodno je kontaktirati banku. Izvor:Narodna Banka Srbije