Oročena Štednja u Američkim Dolarima

Bank 3 mes 6 mes 12 mes 24 mes 36 mes
SBER Bank 0.34% 0.78% 0.86% 1.02% Detalji
Banca Intesa 0.26% 0.43% 0.60% Detalji
Banka Poštanska Štedionica 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Detalji
Eurobank 0.10% 0.20% 0.40% 0.40% 0.40% Detalji
Halkbank 0.10% 0.20% 0.40% 0.70% 0.70% Detalji
Komercijalna Banka 0.34% 0.51% 0.85% 0.98% 1.28% Detalji
ProCredit Banka 0.34% Detalji
Alta Banka 0.34% 0.68% 1.19% 1.45% 1.45% Detalji
0%
Referentna kamatna stopa (RSD)
0%
Inflacija u Srbiji (Aug 2019)
0%
Inflacija u Evrozoni (Aug 2019)

Štednja na računu u banci omogućava očuvanje vrednosti uloženih sredstava uz ostvarivanje umerenog prinosa (kamate). Sigurnost uloženih sredstava određena je samim poslovanjem banke, a iznosi štednje do 50.000 evra po banci i po klijentu su osigurani kod Agencije za osiguranje depozita uz garanciju Republike Srbije.

Kamata je cena, izražena u procentima, koja se plaća za korišćenje pozajmljenih sredstava – u slučaju štednje, to je cena koju vama banka plaća zato što koristi sredstva koja ste joj poverili.

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope.

Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita.

Osigurani depozit (50.000 evra) predstavlja sva dinarska i devizna potraživanja građana prema banci (štednja, tekući računi, dinarski i devizni oročeni depoziti ili drugi štedni računi).Premiju osiguranja depozita plaćaju Agenciji za osiguranje depozita banke na čiji račun je depozit uplaćen, i to na dinarske depozite u dinarima, a na devizne u evrima.Ova zaštita se odnosi na pojedinačnog deponenta (štedišu) na nivou jedne banke, nezavisno od broja računa koje pojedinačni deponent ima u toj banci.

Porez na kamatu kao prihod od kapitala ne plaća se na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju), dok se na kamatu obračunatu na štednju u devizama na ime poreza izdvaja 15% prihoda.

Pri oročanoj štednji, najvažnija je?

View Results

Loading ... Loading ...
Navedeni pregledi su isključivo informativnog karaktera i na reprezentativnom primeru fizičkih lica koja imaju otvorene račune kod banke, s redovnim mesečnim prilivom od zarade. Za precizne kamatne stope, kao i ostale uslove u vezi s korišćenjem izabranih proizvoda neophodno je kontaktirati banku. Izvor:Narodna Banka Srbije