Stambeni Krediti

Banka Promenljiva (RSD) Fiksna (EUR) Promenljiva (EUR)
AIK Banka 5.95% Detalji
Banca Intesa 3.41% 4.91% Detalji
Banka Poštanska Štedionica 4.18% Detalji
Crédit Agricole 4.76% Detalji
Expobank 4.99% Detalji
Eurobank 3.20% Detalji
Halkbank 3.09% Detalji
Komercijalna Banka 3.49% Detalji
NLB Banka 3.09% Detalji
Raiffeisen Banka 5.33% 4.92% 3.91% Detalji
Sberbank 4.08% Detalji
Societe Generale 9.61% 4.28% Detalji
UniCredit Banka 8.45% 4.65% 2.76% Detalji
Vojvođanska Banka 4.19% Detalji
Efektivne kamatne stope (EKS) sa osiguranjem kod NKOSK-a, uz učesće od 20%

.

.

Kalkulator

0%
Referentna kamatna stopa (RSD)
0%
Stopa nezaposlenosti (III kvartal 2020)
0
Prosečna neto zarada (Okt 2020)

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope.

BELIBOR je referentna kamatna stopa po kojoj vodeće srpske banke pozajmljuju novac – dinare jedna drugoj. Visina BELIBOR-a utiče na obračun kamate na kredite u dinarima. Ta referentna kamatna stopa se obračunava za određene vremenske periode do jedne godine.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj evropske banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obračunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani evrima.

Kredit sa fiksnom kamatnom stopom je kredit koji se otplaćuje po kamatnoj stopi koja je određena u momentu potpisivanja ugovora i koja ostaje ista u toku celog perioda otplate kredita, zbog čega se iznosi rata tokom otplate ne menjaju. Kod ovih kredita zajmoprimac uvek unapred zna ukupan iznos kamate koju plaća po kreditu.

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (KNOSK)  osigurava kredite koje banke odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina, a koji su obezbeđeni hipotekom. Za sada NKOSK ima potpisane Ugovore o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita sa 22 banke u Srbiji.

U slučaju stambenih kredita s promenljivom kamatnim stopama, zbog promena EURIBOR-a ili LIBOR-a dolazi do promena visine kamatne stope, a time i ukupne obaveze po osnovu uzetog kredita.

Navedeni pregledi su isključivo informativnog karaktera i na reprezentativnom primeru fizičkih lica koja imaju otvorene račune kod banke, s redovnim mesečnim prilivom od zarade. Za precizne kamatne stope, kao i ostale uslove u vezi s korišćenjem izabranih proizvoda neophodno je kontaktirati banku. Izvor:Narodna Banka Srbije