Tekući Računi

Pregled efektivnih kamatnih stopa (EKS) za dozvoljeno prekoračenje na tekućim računu na godišnjem nivou

Banka Kamata
Addiko Bank 33.20% Detalji
AIK Banka 28.24% Detalji
Banca Intesa 38.46% Detalji
Banka Poštanska Štedionica 36.67% Detalji
Crédit Agricole 27.74% Detalji
Direktna Banka 28.34% Detalji
Erste Bank 29.47% Detalji
Eurobank 40.76% Detalji
Expobank 25.40% Detalji
Komercijalna Banka 28.10% Detalji
NLB Banka 31.49% Detalji
Sberbank 41.12% Detalji
0%
Referentna kamatna stopa (RSD)
0%
Stopa nezaposlenosti (III 2020)
0
Prosečna neto zarada u privatnom sektoru (Dec 2020)

Tekući račun jeste račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija – uplata, prenos i isplata novčanih sredstava.Račcun otvara i vodi pružalac platnih usluga za jednog ili više korisnika platnih usluga. Tekući račun moze biti dinarski ili devizni u zavisnosti u kojoj je valuti otvoren.

Sredstva na računu koja vam banka stavlja na raspolaganje po osnovu zaključenog ugovora predstavljaju dozvoljeno prekoračenje po računu. Stoga, ako u toku meseca trošite od onoga čime raspolažete na svom tekućem računu, vi zapravo koristite sredstva koja nisu vaša – koristite dozvoljenu pozajmicu po tekućem računu (dozvoljeni minus po tekućem računu), zbog čega ste dužni da banci platite odgovarajuću kamatu.

Minus po tekućem računu predstavlja jednu od najskupljih vrsta pozajmice, pa bi ga trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi i u kraćem vremenskom periodu.

Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita.

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope.

Odobrena pozajmica (dozvoljen minus) se vrlo često prikazuje kao „raspoloživa sredstava“. Time se stvara pogrešna slika da korisnik tekućeg računa taj novac zaista ima na računu, iako su ona, u stvari, zbir vaših sredstava i odobrene pozajmice, koju morate vratiti zajedno s kamatom.Takođe, neretko se iz dozvoljenog pređe i u nedozvoljeni minus, koji je u pogledu troškova još nepovoljniji.

Navedeni pregledi su isključivo informativnog karaktera i na reprezentativnom primeru fizičkih lica koja imaju otvorene račune kod banke, s redovnim mesečnim prilivom od zarade. Za precizne kamatne stope, kao i ostale uslove u vezi s korišćenjem izabranih proizvoda  neophodno je kontaktirati banku. Izvor:Narodna Banka Srbije