Srpska AIK banka kupila je još 12,43% u Gorenjskoj banci, povećavši svoj ukupni udio na 90,11% u okviru ponude za preuzimanje objavljenu nakon što je već osigurala većinski udio u sedmoj najvećoj slovenčkoj banci na početku godine.

AIK je prvi put dala ponudu za Gorenjsku pre godinu dana. Međutim, dogovor je propao nakon što su srpske i slovenačke centralne banke odustale od dozvole za preuzimanje nakon što je srpska centralna banka otkrila nepravilnosti u poslovanju AIK-a i iznela da bi preuzimanje moglo dodatno pogoršati finansijsku poziciju AIK-a.Od tada su nepravilnosti uklonjene i obe centralne banke obnovile su dozvolu za preuzimanje krajem prošle godine.