Banke, preko svog udruženja, danas poručile zaduženima u “švajcarcima” da žele da se ovaj problem reši

Konačno rešenje za zadužene u švajcarskim francima je sve izvesnije. Danas su se prvi put, preko svog udruženja, oglasile i same banke, navodeći da su, svesne problema s kojima se građani suočavaju, spremne da se uključe u pronalaženje optimalnog rešenja.

U saopštenju koje je posle vanredne sednice Upravnog odbora ovog udruženja prosleđeno javnosti s potpisom novog generalnog sekretara Vladimira Vasića, ponavlja se sve ono što su banke i do sada tvrdile. Da je ugovaranje valutne klauzule u skladu sa propisima Srbije, da su banke klijente detaljno obavestile o svim bitnim elementima ugovora, kao i da su ispoštovani principi jednakosti uzajamnih davanja, savesnosti i poštenja, čiju primenu nalaže Zakon o obligacionim odnosima.

– Banke su morale da se zaduže u ovoj valuti kod štediša i kreditora da bi mogle da je dalje plasiraju svojim klijentima i da se zaštite od kursnih rizika. I u toj činjenici vidimo poštovanje prethodno navedenih principa – ističe se u saopštenju.

Udruženje ističe da su banke tokom 2009, 2011, 2013, kao i tokom 2015. godine, nudile svojim klijentima konverziju ovih kredita u kredite indeksirane u evrima.

Takođe, postupajući po odluci Narodne banke Srbije od 2015. godine, banke su klijentima nudile tom odlukom propisana četiri modela rešavanja problema ovih kredita. Nažalost, iz različitih razloga, uključujući pre svega intenzivnu kampanju protivljenja bilo kakvom dogovoru sa bankama, ovi pokušaji nisu u dovoljnoj meri dali željeni efekat – navode banke. – Nadovezujući se na rešenja nuđena svih ovih godina, od početka praćenja problema zaduženih u švajcarskim francima, svesne problema sa kojima se građani suočavaju, banke iznose svoj zajednički stav da podržavaju inicijativu za rešavanje pitanja kredita indeksiranih u švajcarski franak i izražavaju spremnost da se uključe u pronalaženje optimalnog rešenja u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

U Udruženju CHF, međutim kažu da nije tačno da su banke 2009. godine omogućavale korisnicima konverziju kredita u evre.

PREDSTAVNICI Udruženja CHF predali su danas u Predsedništvu Srbije svoju dokumentaciju i predlog rešenja za koje se zalažu, a to je ništavost valutne klauzule. Time bi ovi krediti bili čisto dinarski, banka bi zarađivala na kamati, a odrekla bi se dela ekstraprofita na ime ogromnih kursnih razlika.

– Sve zavisi od stava Vrhovnog kasacionog suda, koji, kao i što je najavljeno, treba danas da se izjasni – kaže advokat Jelena Pavlović, članica Upravnog odbora Udruženja CHF.